Dinsdag 10 april 2018 was de eerste workshop.

Als eerste stond een presentatie door het MT op het programma: waarom is projectmatig werken nodig, wat gaat er mis als we het niet doen, wat zijn de doelen en resultaten die we ermee nastreven?

Vervolgens hebben we projectmatig werken nader geïntroduceerd: wat is het, wanneer gebruik je het en hoe gebruik je het?

Met behulp van de Mentimeter hebben we geïnventariseerd hoeveel ervaring er is met projectmatig werken (behoorlijk wat). Ook hebben we van gedachten gewisseld over wat projectmatig werken jou en Hulst voor Elkaar brengt. Tot slot hebben we bekeken wat er nodig is om er een succes van te maken.

Startpunt voor projectmatig werken is een beschreven opdracht, waarover opdrachtgever en opdrachtnemer het eens zijn en waar de directeur/bestuurder van HvE een akkoord op heeft gegeven. We hebben gewerkt met een opdrachtformulier:

Over het opdrachtformulier merkten jullie op:

  • de hulpvragen helpen – maak er 1 document van
  • een vak erbij waarin je de doelgroep kunt omschrijven?!
  • gebruiken we dit format ook voor externen (vgl. het doen van een externe aanvraag)?
  • bij wie toets je: is het goed, volledig, adequaat?
  • stel jezelf de vraag: “wat zou ik doen, als ik het zelf moest betalen?!”

Tot besluit hebben we geïnventariseerd: wat neem je van vandaag mee naar “morgen“?

De tweede workshop, 17 april 2018, zal gaan over monitoren, voortgangsrapportage en risico’s.