Workshop 2, op 17 april 2018, ging over het maken van een risicoanalyse en het opstellen van een voortgangsrapportage.

Risicoanalyse

We zijn bij de start doorgaans onterecht optimistisch over het verloop van een klus. Het is daarom verstandig, nog voor je van start gaat een premortemanalyse te maken. Vertrekpunt is de vraag: welke oorzaken kunnen we nu al aanwijzen, waardoor deze klus over een half jaar zal zijn mislukt? Deze vorm van risicoanalyse gaat in drie stappen: inventariseren, prioriteren, beheersmaatregelen formuleren. De opbrengst leg je vast in een documentje (ook in Word beschikbaar), dat je bij de opdracht kunt voegen.

Wat helpt, om een goede risicoanalyse te maken? Jullie noemden:

  • doorvragen
  • iemand met een frisse blik erbij vragen
  • prioriteren moet!
  • benoem beheersmaatregelen die je op korte termijn kunt nemen

Voortgangsrapportage

Een voortgangsrapportage sluit enerzijds aan bij de opdracht en anderzijds bij de onderdelen van de P&C-cyclus. Het biedt inzicht in wat je hebt beloofd te doen, wat je daarvan tot nu toe hebt gerealiseerd, en wat de vooruitzichten zijn van realisatie.

We hebben geoefend met een model. Wat is er nodig, om dit goed te kunnen toepassen? Jullie antwoordden:

  • ervaring
  • een goede, concrete opdracht
  • duidelijkheid over wat er met diverse onderdelen wordt bedoeld (zoals “organisatie” en “kwaliteit”)
  • daarom graag een model met toelichting!

Tot besluit…

  • Wat zijn de grootste risico’s, waardoor projectmatig werken niet van de grond komt? En welke beheersmaatregelen kun je morgen al nemen, om dat te voorkomen?
  • “Samenwerken” en “Concretiseren” zijn de grootste woorden in de woordwolk over de opbrengst van deze middag.