Voor workshop 3 staan het betrekken van de projectomgeving en het vertalen daarvan in de projectorganisatie op het programma.

  • Voor het betrekken van de projectomgeving hebben we een krachtenveldanalyse gebruikt. Hiermee breng je stap voor stap in kaart, wie bij je project is betrokken, hoe de onderlinge relaties zijn, wat dat voor je project zou kunnen betekenen, waar de kansen liggen, en waar de problemen.
  • Deze analyse kun je ook gebruiken bij het inrichten van de projectorganisatie. Heb je een eenvoudig of een complex project? Welke betrokkene plaats je waar?
  • Projectmatig werken is mensenwerk. Je wilt elkaars talenten en kennis benutten.  Wat kom jij en wat komen je collega’s brengen in projectmatig werken? Om dat kort en kernachtig te kunnen vertellen, hebben we een model gebruikt, dat je kunt invullen. (Voor de liefhebbers: je doet hiermee aan personal branding.)
  • Tot besluit: wat neem je van vandaag mee naar “morgen“?